• drs. F. (Frank) Leguijt MMC
  • f.leguijt@kpnmail.nl
  • tel. 06 21 524 536
  • Wipstrikkerallee 55, 8023 DT Zwolle

Medische Staven en ziekenhuisbestuur, nieuwe vormgeving van de relatie

Medische Staven en ziekenhuisbestuur, nieuwe vormgeving van de relatie De financiële, maar daarmee ook andere verhoudingen tussen ziekenhuisbesturen en medische staven zijn begin van dit decennium in beweging gekomen onder invloed van opeenvolgende zorgakkoorden. Door koepels  van de ‘veldpartijen’, adviesorganen van de overheid en andere organisaties zijn modellen ontworpen die sturend zijn geweest voor de

Zijn zorgverzekeraars anno 2014 de regisseurs in de zorg die nodig zijn?

Zijn zorgverzekeraars anno 2014 de regisseurs in de zorg die nodig zijn? Kwaliteit, toegankelijkheid en een redelijke prijs, dat zijn de belangrijkste eisen die aan de (curatieve) zorg worden gesteld. De zorgverzekeraars moeten als regisseur in de zorg optreden om hiervoor te zorgen. Lukt dat eigenlijk wel goed? In het essay gaan we dit na. Erg positief

Naar effectieve vernieuwing van zorg, een essay over praktijk, theorie en praktijktheorie

Naar effectieve vernieuwing van zorg, een essay over praktijk, theorie en praktijktheorie In het kader van de postgraduate opleiding Management Consultancy aan de VU schreef ik deze master thesis. In het essay wordt aan de hand van in tien jaar te hooi en te gras verzameld materiaal een overzicht gegeven van ontwikkelingen in beleid rond

Governance – in lijn met ontwikkelingen in de (curatieve) zorg?

Governance – in lijn met ontwikkelingen in de (curatieve) zorg? Een beschouwing naar aanleiding van enkele dan recente publicaties over governance in de (curatieve) zorg. Zo wordt ingegaan op de Governancecode 2010, de vraag hoe krachtig zelfregulering kan en moet zijn, de verantwoordelijkheid voor ‘kwaliteit’ en daartoe de onderschikking van professionals, zoals de RVZ bepleit

Innovatieve zorg: organiseren als een markt!

Deze korte tekst is een interview voor www.innovatieforganiseren.nl, het webmagazine van redacteuren Richard Puyt en Edwin Lambregts. Het werd gepubliceerd in november 2007. datum: november 2007   Bestand:  Interview innovatief organiseren

Vruchtbare betrekkingen. Over bruikbare concepten van organisatieadvies en ontwikkelingen in de gezondheidszorg

Vruchtbare betrekkingen. Over bruikbare concepten van organisatieadvies en ontwikkelingen in de gezondheidszorg Dit artikel is een bijdrage aan de bundel ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Dr. Miel Otto als hoogleraar Besturing van veranderingsprocessen: De passie van de professional, besturing van veranderingsprocessen, onder redactie van Marjo Dubbeldam en Pieter Klaas Jagersma, Van Gorcum Assen

TPG topman licht zorg door – kan de sector er iets mee?

TPG topman licht zorg door – kan de sector er iets mee? Sneller Beter ambassadeur Peter Bakker, dan bestuursvoorzitter van TPG, publiceert in 2004 een rapport over logistieke verbeteringen in de gezondheidszorg. Een bespreking van dit rapport is gepubliceerd op de Managementsite (augustus 2004).   datum: augustus 2004   Bestand:  TPG licht zorg door