• drs. F. (Frank) Leguijt MMC
  • f.leguijt@kpnmail.nl
  • tel. 06 21 524 536
  • Wipstrikkerallee 55, 8023 DT Zwolle

Advies cardiologen Martiniziekenhuis over opzet ‘Cardiologie in de 1e lijn’ + positiebepaling t.o.v. MSB

Advies cardiologen Martiniziekenhuis over opzet ‘Cardiologie in de 1e lijn’ + positiebepaling t.o.v. MSB Ziekenhuizen, MSB’s, de huisartsenorganisatie en zorgverzekeraars maken een gezamenlijk plan voor een effectieve regionale aanpak van cardiale problematiek, die erop is gericht dat meer patiënten goed kunnen worden behandeld in de 1e lijn. Simultaan bezing het UMC zich op welke cardiologische

Beleidsplan Medische Microbiologie Amphia Ziekenhuis

Het Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie (LMI) van het Amphia Ziekenhuis heeft de behoefte beleid voor de langere termijn te formuleren, dit nadat een regionale laboratoriumfusie en -concentratie is afgeblazen en tal van zaken die in verband daarmee waren aangehouden weer opgepakt moeten worden. In twee dagen intensief overleggen zijn sterke en zwakke punten, alsook

Toekomst oncologische zorg topklinisch ziekenhuis

Toekomst oncologische zorg topklinisch ziekenhuis Een groot topklinisch ziekenhuis heeft de behoefte zijn positie in de bovenregionale oncologische zorg scherper te bepalen. Door onderzoek naar de impact van de oncologische zorg op de capaciteiten, patiëntenstromen en omzet en honorarium van het ziekenhuis en door middel van marktanalyse hebben we de positie van het ziekenhuis globaal

Vrouw Kind Centrum en rompstructuur Kindergeneeskunde VUmc

Vrouw Kind Centrum en rompstructuur Kindergeneeskunde VUmc In VUmc wordt een Vrouw Kind Centrum (VKC) opgezet. Het hoofd Kindergeneeskunde van VUmc en AMC heeft de opdracht in dit kader een ‘rompstructuur kindergeneeskunde’ uit te werken als vitaal onderdeel van het VKC. In de advisering en begeleiding komen als thema’s onder andere aan de orde: • Nadere

Kan een zwangere in elk streekziekenhuis terecht?

Kan een zwangere in elk streekziekenhuis terecht? Er is volop discussie over de kwaliteit van de zorg voor moeder en kind bij de bevalling. Vanwege de hoge sterfte rond zwangerschap en bevalling zijn in 2010 nieuwe normen gesteld voor begeleiding en bewaking van bevallende vrouwen in ziekenhuizen en voor de acute verloskunde. Bij deze normen

Profilering en businesscase Plastische Chirurgie

Profilering en businesscase Plastische Chirurgie Op verzoek van het bestuur van divisie II wordt het medisch afdelingshoofd Plastische Chirurgie ondersteund bij het ontwerpen van een helder perspectief van zijn afdeling in VUmc. De academische en patiëntenzorg zwaartepunten van de afdeling zijn scherper geformuleerd en er is duidelijkheid over de contouren waarbinnen een business case wordt

Samenwerking van chirurgen – maar met wie?

Samenwerking van chirurgen – maar met wie? De chirurgen van drie ziekenhuizen willen samenwerken en fuseren. Bestuur en Medische Staf van één van de ziekenhuizen vraagt ons te onderzoeken en te adviseren of deze samenwerking voor chirurgen, medische staf, ziekenhuis, patiënten en verwijzers de beste optie is. Publieke, private en professionele kwaliteitseisen zijn dominante factoren

Evaluatie organisatiemodel Emma Kinderziekenhuis AMC

Evaluatie organisatiemodel Emma Kinderziekenhuis AMC In opdracht van de RvB van het AMC evalueerden wij de organisatie van de kinderchirurgische specialismen in het Emma Kinderziekenhuis. Vanuit de ambitie een volwaardig academisch kinderziekenhuis verder gestalte te geven, is gekeken naar versterken van de samenhang tussen de kinderchirurgische specialismen en bevorderen van  kwaliteit en efficiency in chirurgische

Samenwerking Chirurgen AMC en teaching hospital OLVG

Samenwerking Chirurgen AMC en teaching hospital OLVG De vakgroepen Heelkunde van het AMC en van het OLVG willen de jarenlange informele samenwerking, o.a. in de gastro-intestinale chirurgie, een meer structureel karakter geven. De bedoeling is zelfstandig verantwoordelijk te blijven voor de eigen praktijkvoering, maar voordeel te behalen door samen te werken op onderdelen. De samenwerking

Opzetten centrum voor kanker in het spijsverteringskanaal (GIOCA)

Opzetten centrum voor kanker in het spijsverteringskanaal (GIOCA) De behandeling van patiënten met tumoren in het spijsverteringskanaal is een uitgesproken speerpunt van het AMC. Tegen de erkende hoge medische kwaliteit steken service en patiëntenlogistiek nogal schril af. Toegankelijkheid, doorlooptijden, vlotte planning van onderzoeken en behandelingen kregen tot nu toe te weinig aandacht. Door betere afstemming