• drs. F. (Frank) Leguijt MMC
  • f.leguijt@kpnmail.nl
  • tel. 06 21 524 536
  • Wipstrikkerallee 55, 8023 DT Zwolle

You win some, you lose some …

You win some, you lose some … Collega Hein Griffioen benaderde mij om met hem en Maaike Rol voor Universiteit Nyenrode een  vernieuwend management development programma te ontwikkelen over het ziekenhuis van de toekomst. Wij kwamen tot een opzet waarin bestuurders en hoger management van ziekenhuizen én specialisten-bestuurders van MSB’s of stafbestuurders samen de -lastigste-

Interim management Stichting WIP

Interim management Stichting WIP Na het vertrek van de directeur van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft het bestuur van de Stichting WIP mij eind 2014 gevraagd tijdelijk de directiefunctie waar te nemen. In contact met vele partijen in het werkveld van de infectiepreventie, zoals medisch specialisten, (de koepels van) ziekenhuizen en revalideatiesector, verpleeghuis- en thuiszorg,

Kortere opleiding medisch specialisten door slimmere bedrijfsvoering – medical scribes

Kortere opleiding medisch specialisten door slimmere bedrijfsvoering – medical scribes Deel uitmakend van de door de FMS geleide projectorganisatie Realisatie Individualisering Opleiding (RIO) heb ik een aantal ‘best practices’ of experimenten voor slimmere bedrijfsvoering beschreven en enkele onderling verbonden pilotprojecten begeleid. Informatie over RIO is te vinden op www.medischevervolgopleidingen.nl.   De meeste energie is gestoken in pilotprojecten in

Opzet management development programma medische staf

Opzet management development programma medische staf De interim-bestuurder van een ziekenhuis vraagt advies over de aanpak om de -vrijgevestigde- medische staf een bestuurlijke/managerial rol te geven in een ziekenhuis dat deze cultuur nog niet kent. Een collega ontwikkelt een stevig management development programma, dat er echter van uitgaat dat de medisch specialisten zich al een

Bindend advies in geschil Medisch Specialistisch Bedrijf / vakgroep Reumatologie

Bindend advies in geschil Medisch Specialistisch Bedrijf / vakgroep Reumatologie Een Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) en de vakgroep Reumatologie hebben een geschil over de omvang van het honorarium. De reumatologen vinden dat de toegepaste benchmark onevenredig in hun nadeel uitwerkt – het MSB is van oordeel dat er geen bijzondere redenen zijn die een afwijking

Verdien- en verdeelmodel stafmaatschap Slingelandziekenhuis i.s.m. Douwe de Vries, Raadgevers Kuijkhoven en Jos Röselaers

Verdien- en verdeelmodel stafmaatschap Slingelandziekenhuis i.s.m. Douwe de Vries, Raadgevers Kuijkhoven en Jos Röselaers Het convenant dat de minister van VWS, NVZ en Orde hebben gesloten over de honoraria van vrijgevestigd medisch specialisten vormt het kader om in de ziekenhuizen te komen tot een verdeelmodel en afspraken tussen medische staf en RvB. In een samenwerkingsverband

Strategisch beleidsplan Stichting Werkgroep Infectiepreventie

Strategisch beleidsplan Stichting Werkgroep Infectiepreventie De Stichting Werkgroep InfectiePreventie was lang een pioniersorganisatie. Om de positie als onafhankelijk en gewaardeerd richtlijnontwikkelaar in het professionele netwerk voor de toekomst te behouden is het nodig over een breed veld zaken te moderniseren. Hierbij komen zoal aan de orde: . herformuleren van visie, missie, doelstellingen én focus .

Beleidsontwikkeling Nederlandse Rode Kruis

Beleidsontwikkeling Nederlandse Rode Kruis Het Nederlandse Rode Kruis (NRK) is de afgelopen jaren getransformeerd tot een vereniging met afdelingen en districten. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe strategie NRK 2020. Een clusterorganisatie is opgezet waarin nog niet alle functies zijn ingevuld. Om op enkele thema’s beleid te ontwikkelen heeft het cluster strategie, beleid en verenigingszaken

Transmurale samenwerking en marktwerking in Twente

Transmurale samenwerking en marktwerking in Twente Streekziekenhuis Midden-Twente en Carint Reggeland groep voor verpleging & verzorging zijn eind jaren ’90 een gezamenlijk bedrijf De Zorgschakel gestart. Daarin zijn opgenomen: zorginnovatie door gespecialiseerde verpleegkundigen, medisch technisch handelen thuis, transfer en een zotel. Ondanks groei en zakelijk succes vraagt het bestuur van “De Zorgschakel” te adviseren over

Begeleiden fusie GGD’en in Gelderland

Begeleiden fusie GGD’en in Gelderland i.s.m. Jos Röselaers De GGD’en van Midden-Gelderland en de Achterhoek laten zich door Röselaers Management Consultants adviseren over de vormgeving van de voorgenomen fusie. Wij bereiden het traject voor en organiseren onder andere een beleidsdag met de sleutelfiguren uit beide organisaties, waar de uitkomsten van een inventariserende enquête wordt besproken.