• drs. F. (Frank) Leguijt MMC
  • f.leguijt@kpnmail.nl
  • tel. 06 21 524 536
  • Wipstrikkerallee 55, 8023 DT Zwolle

Meerwaarde van samenwerking Urologen VUmc en AMC

Meerwaarde van samenwerking Urologen VUmc en AMC De twee UMC’s in Amsterdam werken aan een academische medische alliantie. In opdracht van beide afdelingshoofden adviseren we hoe voor het specialisme Urologie een complementaire samenwerking eruit zal zien. Kernpunten van de samenwerkingsformule zijn vooral: samen het volledig spectrum academische urologie aanbieden als 3e landelijk urologisch expertisecentrum organisatie

Begeleiding fusie maatschappen Dermatologie

Begeleiding fusie maatschappen Dermatologie De dermatologen zien perspectieven in fusie, maar omdat eerdere pogingen niet slaagden, willen ook zij zich in dit proces laten begeleiden. Na individuele gesprekken en analyse van relevante gegevens zijn in een drietal gezamenlijke bijeenkomsten gemeenschappelijk voorbereide onderwerpen besproken. Zo is over en weer meer inzicht ontstaan in elkaars praktijkorganisaties en

Begeleiding ontwikkeling Neurochirurgisch Centrum Amsterdam

 Begeleiding ontwikkeling Neurochirurgisch Centrum Amsterdam In opdracht van VUmc en AMC is het hoofd van de afdelingen ondersteund bij het uitwerken van plannen voor de verdere ontwikkeling van het Neurochirurgisch Centrum Amsterdam (NCA). Doel is de belangrijkste deelspecialisaties op hoger niveau te kunnen aanbieden door specialisatie, taakverdeling en kwaliteitsverbetering. Dit moet resulteren in grotere efficiency

Begeleiding fusie maatschappen Neurologie

Begeleiding fusie maatschappen Neurologie Beide maatschappen binnen één ziekenhuisgroep willen intensief samenwerken en fuseren, maar vanwege eerdere mislukte pogingen willen zij zich hierbij laten bijstaan. In interviews met alle leden van de vakgroepen hebben we de motieven voor fusie geïnventariseerd evenals de belemmeringen voor het slagen hiervan. Mede op grond van observaties in de praktijken

Integratie Cardiologische zorg Ziekenhuisgroep Twente

Integratie Cardiologische zorg Ziekenhuisgroep Twente Om de kwaliteit en de doelmatigheid van de cardiologische zorg van de ziekenhuizen in Almelo en Hengelo te versterken werken beide vakgroepen en afdelingen aan een plan om de zorg integraal te organiseren: concentratie waar mogelijk en verbreding van het pakket met topklinische functies, dit in regionaal verband georganiseerd. Wij

Samenwerking kinderurologie WKZ / EKZ

Samenwerking kinderurologie WKZ / EKZ Universitair Medische Centra beschikken over verfijnde netwerken van deelspecialistische expertise, dit geldt zeker ook voor de universitaire kinderziekenhuizen. Daarbij zijn zwaartepunten te onderscheiden in de vorm van uitgesproken topreferente functies. Het ligt voor de hand dat kinderziekenhuizen van UMCs samenwerken om de schaarse expertise te delen én de continuïteit van

Integratie afdelingen hartchirurgie Amsterdam(AMC, VUmc, OLVG)

Integratie afdelingen hartchirurgie Amsterdam(AMC, VUmc, OLVG) De besturen van AMC, OLVG en later VUmc vragen de hoofden van de medische afdelingen Cardiothoracale Chirurgie gezamenlijk voorstellen te doen voor de integratie van de afdelingen, c.q. het vormen van één hartchirurgisch centrum in Amsterdam. We begeleiden de afdelingshoofden hierbij. Op grond van professionele ontwikkelingen, marktpositie, schaalgrootte en

Geïntegreerd beleidsplan Intensive Care

Geïntegreerd beleidsplan Intensive Care De ZGT vraagt de IC afdelingen van Twenteborg en Streekziekenhuis Midden Twente te begeleiden om een geïntegreerd plan op te stellen voor de IC zorg. Aanleiding zijn mede de landelijke richtlijnen voor de organisatie en werkwijze van IC afdelingen (2006) met criteria voor kwaliteit en niveaus van IC zorg. De vraag

Locatieprofielen Alliantie VUmc & Slotervaartziekenhuis

Locatieprofielen Alliantie VUmc & Slotervaartziekenhuis Na initiatieven van zorgverzekeraars om de ziekenhuiscapaciteit in Amsterdam-West te reduceren, zijn VU Medisch Centrum en het Slotervaartziekenhuis overeengekomen een alliantie te vormen. In de alliantie zal de patiëntenzorg zodanig worden herschikt, dat zowel de planbare basiszorg als de gespecialiseerde academische zorg beter kunnen worden uitgeoefend. Hiertoe worden eerst de

Effectueren samenwerking Erasmus MC en Havenziekenhuis

Effectueren samenwerking Erasmus MC en Havenziekenhuis Met het medisch bedrijfsplan als inhoudelijke kern is aandacht gegeven aan de andere elementen van de samenwerkingsovereenkomst, zoals: bestuurlijke constellatie: Havenziekenhuis als bv, Erasmus MC als aandeelhouder opvolging directeur, faciliteren curatorium interne en externe instemming met de samenwerkingsovereenkomst overeenstemming met medisch specialisten over arbeidsvoorwaarden, met een keuze uit dienstverband