• drs. F. (Frank) Leguijt MMC
  • f.leguijt@kpnmail.nl
  • tel. 06 21 524 536
  • Wipstrikkerallee 55, 8023 DT Zwolle

Begeleiden fusie GGD’en in Gelderland

i.s.m. Jos Röselaers

De GGD’en van Midden-Gelderland en de Achterhoek laten zich door Röselaers Management Consultants adviseren over de vormgeving van de voorgenomen fusie. Wij bereiden het traject voor en organiseren onder andere een beleidsdag met de sleutelfiguren uit beide organisaties, waar de uitkomsten van een inventariserende enquête wordt besproken. Met beide directeuren werken we de conclusies uit in een fusiedocument dat wordt gebruikt voor de besluitvorming over de fusie.

 

Datum: oktober 2004