• drs. F. (Frank) Leguijt MMC
  • f.leguijt@kpnmail.nl
  • tel. 06 21 524 536
  • Wipstrikkerallee 55, 8023 DT Zwolle

Begeleiding fusie maatschappen Dermatologie

De dermatologen zien perspectieven in fusie, maar omdat eerdere pogingen niet slaagden, willen ook zij zich in dit proces laten begeleiden. Na individuele gesprekken en analyse van relevante gegevens zijn in een drietal gezamenlijke bijeenkomsten gemeenschappelijk voorbereide onderwerpen besproken. Zo is over en weer meer inzicht ontstaan in elkaars praktijkorganisaties en zijn de ambities gedeeld, bijv. een geïntegreerde opzet van de dagbehandeling en toewerken naar een regionale maatschap. Hierdoor is het vertrouwen gegroeid dat het samengaan in één maatschap een goede zaak is.

 

datum: december 2011