• drs. F. (Frank) Leguijt MMC
  • f.leguijt@kpnmail.nl
  • tel. 06 21 524 536
  • Wipstrikkerallee 55, 8023 DT Zwolle

Integratie Cardiologische zorg Ziekenhuisgroep Twente

Om de kwaliteit en de doelmatigheid van de cardiologische zorg van de ziekenhuizen in Almelo en Hengelo te versterken werken beide vakgroepen en afdelingen aan een plan om de zorg integraal te organiseren: concentratie waar mogelijk en verbreding van het pakket met topklinische functies, dit in regionaal verband georganiseerd.

Wij adviseerden de Stuurgroep bestaande uit vakgroep coördinatoren en afdelingsmanagement bij het maken van een integraal plan van aanpak.

 

datum: september 2008