• drs. F. (Frank) Leguijt MMC
  • f.leguijt@kpnmail.nl
  • tel. 06 21 524 536
  • Wipstrikkerallee 55, 8023 DT Zwolle

Een selectie uit eerdere projecten (vòòr oprichten Leguijt Advies)

Strategisch management

- Opzetten gezamenlijke afdeling thuiszorg/ziekenhuis voor behandelzorg van chronisch zieken

- Rapportage vertrouwenscommissie inzake bestuurlijke crisis algemeen ziekenhuis

- Ontwikkelen Medisch Profiel AMC als strategisch beleidsdocument

 

Interim management

- Divisiemanager 2e zorgeenheid algemeen ziekenhuis

- Schaduwmanager hoofd verplegingsdienst ter voorbereiding divisievorming algemeen ziekenhuis

- Manager bedrijfsvoering van een divisie academisch ziekenhuis

 

Bedrijfsvoering en bekostiging

- Coördinatie zorgvernieuwing en transmurale zorg algemeen ziekenhuis

- Contracteren zorgverzekeraars iz. productie, zorgvernieuwing en medische functies algemeen ziekenhuis

- Herstructurering en uitbreiding Intensive Care algemeen ziekenhuis

- Integratie laboratoria, apotheken, radiologie en paramedici van twee fusieziekenhuizen

- Taakverdeling en concentratie medische functies over ziekenhuislocaties

- Bezuinigingsoperaties (TVC, SKG) medische faculteit/academisch ziekenhuis

- Herstructurering en uitbreiding centrum voor IVF academisch ziekenhuis

 

Personeel & organisatie

- Taakverdeling psychosociale disciplines algemeen ziekenhuis

- Projectbegeleiding invoering divisiestructuur academisch ziekenhuis

- Haalbaarheidsstudie integratie kinderziekenhuis in academisch ziekenhuis

- Regulering werktijden arts-assistenten academisch ziekenhuis

 

datum: januari 2003