Leguijt Advies

Beleid & Organistatie

drs. F. (Frank) Leguijt MMC
f.leguijt@kpnmail.nl
tel. 06 21 524 536
Enkweg 70, 8071 BK Nunspeet

Een selectie uit eerdere projecten (vòòr oprichten Leguijt Advies)

Strategisch management

– Opzetten gezamenlijke afdeling thuiszorg/ziekenhuis voor behandelzorg van chronisch zieken

– Rapportage vertrouwenscommissie inzake bestuurlijke crisis algemeen ziekenhuis

– Ontwikkelen Medisch Profiel AMC als strategisch beleidsdocument

 

Interim management

– Divisiemanager 2e zorgeenheid algemeen ziekenhuis

– Schaduwmanager hoofd verplegingsdienst ter voorbereiding divisievorming algemeen ziekenhuis

– Manager bedrijfsvoering van een divisie academisch ziekenhuis

 

Bedrijfsvoering en bekostiging

– Coördinatie zorgvernieuwing en transmurale zorg algemeen ziekenhuis

– Contracteren zorgverzekeraars iz. productie, zorgvernieuwing en medische functies algemeen ziekenhuis

– Herstructurering en uitbreiding Intensive Care algemeen ziekenhuis

– Integratie laboratoria, apotheken, radiologie en paramedici van twee fusieziekenhuizen

– Taakverdeling en concentratie medische functies over ziekenhuislocaties

– Bezuinigingsoperaties (TVC, SKG) medische faculteit/academisch ziekenhuis

– Herstructurering en uitbreiding centrum voor IVF academisch ziekenhuis

 

Personeel & organisatie

– Taakverdeling psychosociale disciplines algemeen ziekenhuis

– Projectbegeleiding invoering divisiestructuur academisch ziekenhuis

– Haalbaarheidsstudie integratie kinderziekenhuis in academisch ziekenhuis

– Regulering werktijden arts-assistenten academisch ziekenhuis

 

datum: januari 2003