• drs. F. (Frank) Leguijt MMC
  • f.leguijt@kpnmail.nl
  • tel. 06 21 524 536
  • Wipstrikkerallee 55, 8023 DT Zwolle

"Uit het pleidooi om de private en de professionele optiek met elkaar te verbinden en samen op de publieke verwachtingen in te spelen, vloeit een eenvoudige conclusie voort voor de ziekenhuizen die nu financieel zwak staan en voor wie dit risico dreigt: MSB en ziekenhuis moeten nu samen scherpere keuzes maken en in uitvoering nemen voor een helder en toekomstbestendig profiel van het ziekenhuis."
Het artikel waarvan hier de conclusie is als geheel te lezen onder 'artikelen'. [oktober 2019]

*.*.*

Enkele teksten op deze website zijn aangepast - zo is de pagina CV + Profiel geactualiseerd, evenals het Curriculum Vitae zelf + lijst uitgevoerde opdrachten. [oktober 2019]

*.*.*

Bundeling van Raadgevers in de Zorg

Medisch specialistische bedrijven (MSB) zien zich vaak geplaatst voor complexe problemen van verdien- en verdeelmodel, (de)concentratie en innovatie van zorg. Daarom hebben wij -Douwe de Vries, Jaap Doets, Arjan Bonthond en Frank Leguijt- onze krachten gebundeld om MSB’s optimaal te adviseren, ondersteunen en begeleiden. Wij werken onder de naam Raadgevers in de Zorg. [juni 2019]

*.*.*

HET WAS NODIG om mijn website www.Leguijtadvies.nl weer actueel te maken.

In een frisse opmaak. De website bevat onder andere mijn CV en een aantal artikelen. De kern is een overzicht van de advies- en interim-opdrachten die ik vanaf het begin van de praktijk heb uitgevoerd. Terugkijkend op deze mooie lijst… blijf ik graag beschikbaar voor nieuwe opdrachten. [oktober 2018]