• drs. F. (Frank) Leguijt MMC
  • f.leguijt@kpnmail.nl
  • tel. 06 21 524 536
  • Wipstrikkerallee 55, 8023 DT Zwolle

Opdrachten uitgevoerd door Leguijt Advies 2003 - 2018

Beleidsontwikkeling, (externe) samenwerking medische groepen

Beleidsontwikkeling
Van triple / oktober 16, 2018

Advies cardiologen Martiniziekenhuis over opzet ‘Cardiologie in de 1e lijn’ + positiebepaling t.o.v. MSB

Advies cardiologen Martiniziekenhuis over opzet ‘Cardiologie in de 1e lijn’ + positiebepaling t.o.v. MSB Ziekenhuizen, MSB’s, de huisartsenorganisatie en zorgverzekeraars...

Lees verder
Beleidsontwikkeling
Van triple / oktober 16, 2015

Beleidsplan Medische Microbiologie Amphia Ziekenhuis

Het Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie (LMI) van het Amphia Ziekenhuis heeft de behoefte beleid voor de langere termijn te...

Lees verder
Beleidsontwikkeling
Van triple / september 16, 2014

Toekomst oncologische zorg topklinisch ziekenhuis

Toekomst oncologische zorg topklinisch ziekenhuis Een groot topklinisch ziekenhuis heeft de behoefte zijn positie in de bovenregionale oncologische zorg scherper...

Lees verder
Beleidsontwikkeling
Van triple / juni 16, 2011

Vrouw Kind Centrum en rompstructuur Kindergeneeskunde VUmc

Vrouw Kind Centrum en rompstructuur Kindergeneeskunde VUmc In VUmc wordt een Vrouw Kind Centrum (VKC) opgezet. Het hoofd Kindergeneeskunde van...

Lees verder
Beleidsontwikkeling
Van triple / februari 16, 2011

Kan een zwangere in elk streekziekenhuis terecht?

Kan een zwangere in elk streekziekenhuis terecht? Er is volop discussie over de kwaliteit van de zorg voor moeder en...

Lees verder
Beleidsontwikkeling
Van triple / januari 16, 2011

Profilering en businesscase Plastische Chirurgie

Profilering en businesscase Plastische Chirurgie Op verzoek van het bestuur van divisie II wordt het medisch afdelingshoofd Plastische Chirurgie ondersteund...

Lees verder
Beleidsontwikkeling
Van triple / oktober 16, 2010

Samenwerking van chirurgen – maar met wie?

Samenwerking van chirurgen - maar met wie? De chirurgen van drie ziekenhuizen willen samenwerken en fuseren. Bestuur en Medische Staf...

Lees verder
Beleidsontwikkeling
Van triple / september 16, 2009

Evaluatie organisatiemodel Emma Kinderziekenhuis AMC

Evaluatie organisatiemodel Emma Kinderziekenhuis AMC In opdracht van de RvB van het AMC evalueerden wij de organisatie van de kinderchirurgische...

Lees verder
Beleidsontwikkeling
Van triple / november 16, 2008

Samenwerking Chirurgen AMC en teaching hospital OLVG

Samenwerking Chirurgen AMC en teaching hospital OLVG De vakgroepen Heelkunde van het AMC en van het OLVG willen de jarenlange...

Lees verder
Beleidsontwikkeling
Van triple / februari 16, 2008

Opzetten centrum voor kanker in het spijsverteringskanaal (GIOCA)

Opzetten centrum voor kanker in het spijsverteringskanaal (GIOCA) De behandeling van patiënten met tumoren in het spijsverteringskanaal is een uitgesproken...

Lees verder

Marktanalyses

Marktanalyses
Van triple / oktober 16, 2018

Marktanalyse Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) – koersbepaling (i.s.m. Hein Griffioen, Griffioen Organisatieadvies)

Marktanalyse Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) – koersbepaling (i.s.m. Hein Griffioen, Griffioen Organisatieadvies) De Ziekenhuisgroep Twente bestaat uit Streekziekenhuis Midden-Twente in Hengelo...

Lees verder
Marktanalyses
Van triple / oktober 16, 2018

Profilering en businesscase Oogheelkunde VUmc

Profilering en businesscase Oogheelkunde VUmc In opdracht van het bestuur van divisie II is een bijdrage geleverd aan het verhelderen...

Lees verder

Eerder projecten, een selectie uit-

zie hier

 

 

Samenwerking/alliantie ziekhuizen en/of specifieke medische functies

Samenwerking
Van triple / mei 16, 2012

Meerwaarde van samenwerking Urologen VUmc en AMC

Meerwaarde van samenwerking Urologen VUmc en AMC De twee UMC's in Amsterdam werken aan een academische medische alliantie. In opdracht...

Lees verder
Samenwerking
Van triple / december 16, 2011

Begeleiding fusie maatschappen Dermatologie

Begeleiding fusie maatschappen Dermatologie De dermatologen zien perspectieven in fusie, maar omdat eerdere pogingen niet slaagden, willen ook zij zich...

Lees verder
Samenwerking
Van triple / maart 16, 2010

Begeleiding ontwikkeling Neurochirurgisch Centrum Amsterdam

 Begeleiding ontwikkeling Neurochirurgisch Centrum Amsterdam In opdracht van VUmc en AMC is het hoofd van de afdelingen ondersteund bij het...

Lees verder
Samenwerking
Van triple / april 16, 2009

Begeleiding fusie maatschappen Neurologie

Begeleiding fusie maatschappen Neurologie Beide maatschappen binnen één ziekenhuisgroep willen intensief samenwerken en fuseren, maar vanwege eerdere mislukte pogingen willen...

Lees verder
Samenwerking
Van triple / september 16, 2008

Integratie Cardiologische zorg Ziekenhuisgroep Twente

Integratie Cardiologische zorg Ziekenhuisgroep Twente Om de kwaliteit en de doelmatigheid van de cardiologische zorg van de ziekenhuizen in Almelo...

Lees verder
Samenwerking
Van triple / augustus 16, 2008

Samenwerking kinderurologie WKZ / EKZ

Samenwerking kinderurologie WKZ / EKZ Universitair Medische Centra beschikken over verfijnde netwerken van deelspecialistische expertise, dit geldt zeker ook voor...

Lees verder
Samenwerking
Van triple / oktober 16, 2007

Integratie afdelingen hartchirurgie Amsterdam(AMC, VUmc, OLVG)

Integratie afdelingen hartchirurgie Amsterdam(AMC, VUmc, OLVG) De besturen van AMC, OLVG en later VUmc vragen de hoofden van de medische...

Lees verder
Samenwerking
Van triple / juli 16, 2007

Geïntegreerd beleidsplan Intensive Care

Geïntegreerd beleidsplan Intensive Care De ZGT vraagt de IC afdelingen van Twenteborg en Streekziekenhuis Midden Twente te begeleiden om een...

Lees verder
Samenwerking
Van triple / maart 16, 2006

Locatieprofielen Alliantie VUmc & Slotervaartziekenhuis

Locatieprofielen Alliantie VUmc & Slotervaartziekenhuis Na initiatieven van zorgverzekeraars om de ziekenhuiscapaciteit in Amsterdam-West te reduceren, zijn VU Medisch Centrum...

Lees verder
Samenwerking
Van triple / juni 16, 2005

Effectueren samenwerking Erasmus MC en Havenziekenhuis

Effectueren samenwerking Erasmus MC en Havenziekenhuis Met het medisch bedrijfsplan als inhoudelijke kern is aandacht gegeven aan de andere elementen...

Lees verder
Samenwerking
Van triple / februari 16, 2005

Medisch bedrijfsplan Havenziekenhuis / Erasmus MC

Medisch bedrijfsplan Havenziekenhuis / Erasmus MC Beide ziekenhuizen stellen vernieuwing van zorg en voordelen voor patiënten voorop in hun intentie...

Lees verder

Overige opdrachten

Overige
Van triple / oktober 25, 2018

You win some, you lose some …

You win some, you lose some ... Collega Hein Griffioen benaderde mij om met hem en Maaike Rol voor Universiteit...

Lees verder
Overige
Van triple / februari 16, 2018

Interim management Stichting WIP

Interim management Stichting WIP Na het vertrek van de directeur van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft het bestuur van...

Lees verder
Overige
Van triple / december 16, 2016

Kortere opleiding medisch specialisten door slimmere bedrijfsvoering – medical scribes

Kortere opleiding medisch specialisten door slimmere bedrijfsvoering – medical scribes Deel uitmakend van de door de FMS geleide projectorganisatie Realisatie Individualisering...

Lees verder
Overige
Van triple / maart 16, 2016

Opzet management development programma medische staf

Opzet management development programma medische staf De interim-bestuurder van een ziekenhuis vraagt advies over de aanpak om de -vrijgevestigde- medische...

Lees verder
Overige
Van triple / oktober 16, 2014

Bindend advies in geschil Medisch Specialistisch Bedrijf / vakgroep Reumatologie

Bindend advies in geschil Medisch Specialistisch Bedrijf / vakgroep Reumatologie Een Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) en de vakgroep Reumatologie hebben...

Lees verder
Overige
Van triple / december 16, 2011

Verdien- en verdeelmodel stafmaatschap Slingelandziekenhuis i.s.m. Douwe de Vries, Raadgevers Kuijkhoven en Jos Röselaers

Verdien- en verdeelmodel stafmaatschap Slingelandziekenhuis i.s.m. Douwe de Vries, Raadgevers Kuijkhoven en Jos Röselaers Het convenant dat de minister van...

Lees verder
Overige
Van triple / december 16, 2011

Strategisch beleidsplan Stichting Werkgroep Infectiepreventie

Strategisch beleidsplan Stichting Werkgroep Infectiepreventie De Stichting Werkgroep InfectiePreventie was lang een pioniersorganisatie. Om de positie als onafhankelijk en gewaardeerd...

Lees verder
Overige
Van triple / augustus 16, 2011

Beleidsontwikkeling Nederlandse Rode Kruis

Beleidsontwikkeling Nederlandse Rode Kruis Het Nederlandse Rode Kruis (NRK) is de afgelopen jaren getransformeerd tot een vereniging met afdelingen en...

Lees verder
Overige
Van triple / januari 16, 2007

Transmurale samenwerking en marktwerking in Twente

Transmurale samenwerking en marktwerking in Twente Streekziekenhuis Midden-Twente en Carint Reggeland groep voor verpleging & verzorging zijn eind jaren '90...

Lees verder
Overige
Van triple / oktober 16, 2004

Begeleiden fusie GGD’en in Gelderland

Begeleiden fusie GGD’en in Gelderland i.s.m. Jos Röselaers De GGD’en van Midden-Gelderland en de Achterhoek laten zich door Röselaers Management...

Lees verder
Overige
Van triple / september 16, 2004

Strategisch plan transmurale zorg regio Gelderse Vallei

Strategisch plan transmurale zorg regio Gelderse Vallei De zorgaanbieders in de regio Gelderse Vallei hebben zich verenigd in een stuurgroep...

Lees verder
Overige
Van triple / augustus 16, 2003

Publicatiebeleid van standaarden Nederlands Huisartsen Genootschap

Publicatiebeleid van standaarden Nederlands Huisartsen Genootschap Standaarden van het NHG zijn een gewaardeerd kwaliteitsinstrument in de huisartsengeneeskunde. Mede door de...

Lees verder