Leguijt Advies

Beleid & Organistatie

drs. F. (Frank) Leguijt MMC
f.leguijt@kpnmail.nl
tel. 06 21 524 536
Enkweg 70, 8071 BK Nunspeet

Opdrachten uitgevoerd door Leguijt Advies 2003 - 2018

Beleidsontwikkeling, (externe) samenwerking medische groepen

Beleidsplan Medische Microbiologie Amphia Ziekenhuis

Het Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie (LMI) van het Amphia Ziekenhuis heeft de behoefte beleid voor de langere termijn te formuleren, dit nadat een regionale laboratoriumfusie en -concentratie is afgeblazen en tal van zaken die in verband...

Toekomst oncologische zorg topklinisch ziekenhuis

Toekomst oncologische zorg topklinisch ziekenhuis Een groot topklinisch ziekenhuis heeft de behoefte zijn positie in de bovenregionale oncologische zorg scherper te bepalen. Door onderzoek naar de impact van de oncologische zorg op de capaciteiten, patiëntenstromen en...

Vrouw Kind Centrum en rompstructuur Kindergeneeskunde VUmc

Vrouw Kind Centrum en rompstructuur Kindergeneeskunde VUmc In VUmc wordt een Vrouw Kind Centrum (VKC) opgezet. Het hoofd Kindergeneeskunde van VUmc en AMC heeft de opdracht in dit kader een ‘rompstructuur kindergeneeskunde’ uit te werken als vitaal onderdeel van het...

Kan een zwangere in elk streekziekenhuis terecht?

Kan een zwangere in elk streekziekenhuis terecht? Er is volop discussie over de kwaliteit van de zorg voor moeder en kind bij de bevalling. Vanwege de hoge sterfte rond zwangerschap en bevalling zijn in 2010 nieuwe normen gesteld voor begeleiding en bewaking van...

Profilering en businesscase Plastische Chirurgie

Profilering en businesscase Plastische Chirurgie Op verzoek van het bestuur van divisie II wordt het medisch afdelingshoofd Plastische Chirurgie ondersteund bij het ontwerpen van een helder perspectief van zijn afdeling in VUmc. De academische en patiëntenzorg...

Samenwerking van chirurgen – maar met wie?

Samenwerking van chirurgen - maar met wie? De chirurgen van drie ziekenhuizen willen samenwerken en fuseren. Bestuur en Medische Staf van één van de ziekenhuizen vraagt ons te onderzoeken en te adviseren of deze samenwerking voor chirurgen, medische staf, ziekenhuis,...

Evaluatie organisatiemodel Emma Kinderziekenhuis AMC

Evaluatie organisatiemodel Emma Kinderziekenhuis AMC In opdracht van de RvB van het AMC evalueerden wij de organisatie van de kinderchirurgische specialismen in het Emma Kinderziekenhuis. Vanuit de ambitie een volwaardig academisch kinderziekenhuis verder gestalte te...

Samenwerking Chirurgen AMC en teaching hospital OLVG

Samenwerking Chirurgen AMC en teaching hospital OLVG De vakgroepen Heelkunde van het AMC en van het OLVG willen de jarenlange informele samenwerking, o.a. in de gastro-intestinale chirurgie, een meer structureel karakter geven. De bedoeling is zelfstandig...

Opzetten centrum voor kanker in het spijsverteringskanaal (GIOCA)

Opzetten centrum voor kanker in het spijsverteringskanaal (GIOCA) De behandeling van patiënten met tumoren in het spijsverteringskanaal is een uitgesproken speerpunt van het AMC. Tegen de erkende hoge medische kwaliteit steken service en patiëntenlogistiek nogal...

Marktanalyses

Profilering en businesscase Oogheelkunde VUmc

Profilering en businesscase Oogheelkunde VUmc In opdracht van het bestuur van divisie II is een bijdrage geleverd aan het verhelderen van het perspectief van de afdeling Oogheelkunde van VUmc. De eerste stap was het maken van een marktanalyse. In de regio toont de...

Eerder projecten, een selectie uit-

Samenwerking/alliantie ziekhuizen en/of specifieke medische functies

Meerwaarde van samenwerking Urologen VUmc en AMC

Meerwaarde van samenwerking Urologen VUmc en AMC De twee UMC's in Amsterdam werken aan een academische medische alliantie. In opdracht van beide afdelingshoofden adviseren we hoe voor het specialisme Urologie een complementaire samenwerking eruit zal zien. Kernpunten...

Begeleiding fusie maatschappen Dermatologie

Begeleiding fusie maatschappen Dermatologie De dermatologen zien perspectieven in fusie, maar omdat eerdere pogingen niet slaagden, willen ook zij zich in dit proces laten begeleiden. Na individuele gesprekken en analyse van relevante gegevens zijn in een drietal...

Begeleiding ontwikkeling Neurochirurgisch Centrum Amsterdam

 Begeleiding ontwikkeling Neurochirurgisch Centrum Amsterdam In opdracht van VUmc en AMC is het hoofd van de afdelingen ondersteund bij het uitwerken van plannen voor de verdere ontwikkeling van het Neurochirurgisch Centrum Amsterdam (NCA). Doel is de belangrijkste...

Begeleiding fusie maatschappen Neurologie

Begeleiding fusie maatschappen Neurologie Beide maatschappen binnen één ziekenhuisgroep willen intensief samenwerken en fuseren, maar vanwege eerdere mislukte pogingen willen zij zich hierbij laten bijstaan. In interviews met alle leden van de vakgroepen hebben we de...

Integratie Cardiologische zorg Ziekenhuisgroep Twente

Integratie Cardiologische zorg Ziekenhuisgroep Twente Om de kwaliteit en de doelmatigheid van de cardiologische zorg van de ziekenhuizen in Almelo en Hengelo te versterken werken beide vakgroepen en afdelingen aan een plan om de zorg integraal te organiseren:...

Samenwerking kinderurologie WKZ / EKZ

Samenwerking kinderurologie WKZ / EKZ Universitair Medische Centra beschikken over verfijnde netwerken van deelspecialistische expertise, dit geldt zeker ook voor de universitaire kinderziekenhuizen. Daarbij zijn zwaartepunten te onderscheiden in de vorm van...

Integratie afdelingen hartchirurgie Amsterdam(AMC, VUmc, OLVG)

Integratie afdelingen hartchirurgie Amsterdam(AMC, VUmc, OLVG) De besturen van AMC, OLVG en later VUmc vragen de hoofden van de medische afdelingen Cardiothoracale Chirurgie gezamenlijk voorstellen te doen voor de integratie van de afdelingen, c.q. het vormen van één...

Geïntegreerd beleidsplan Intensive Care

Geïntegreerd beleidsplan Intensive Care De ZGT vraagt de IC afdelingen van Twenteborg en Streekziekenhuis Midden Twente te begeleiden om een geïntegreerd plan op te stellen voor de IC zorg. Aanleiding zijn mede de landelijke richtlijnen voor de organisatie en...

Locatieprofielen Alliantie VUmc & Slotervaartziekenhuis

Locatieprofielen Alliantie VUmc & Slotervaartziekenhuis Na initiatieven van zorgverzekeraars om de ziekenhuiscapaciteit in Amsterdam-West te reduceren, zijn VU Medisch Centrum en het Slotervaartziekenhuis overeengekomen een alliantie te vormen. In de alliantie zal...

Effectueren samenwerking Erasmus MC en Havenziekenhuis

Effectueren samenwerking Erasmus MC en Havenziekenhuis Met het medisch bedrijfsplan als inhoudelijke kern is aandacht gegeven aan de andere elementen van de samenwerkingsovereenkomst, zoals: bestuurlijke constellatie: Havenziekenhuis als bv, Erasmus MC als...

Medisch bedrijfsplan Havenziekenhuis / Erasmus MC

Medisch bedrijfsplan Havenziekenhuis / Erasmus MC Beide ziekenhuizen stellen vernieuwing van zorg en voordelen voor patiënten voorop in hun intentie tot samenwerking. Er zijn diverse initiatieven ontwikkeld om nieuwe vormen van zorg aan te bieden. Het Havenziekenhuis...

Overige opdrachten

You win some, you lose some …

You win some, you lose some ... Collega Hein Griffioen benaderde mij om met hem en Maaike Rol voor Universiteit Nyenrode een  vernieuwend management development programma te ontwikkelen over het ziekenhuis van de toekomst. Wij kwamen tot een opzet waarin bestuurders...

Interim management Stichting WIP

Interim management Stichting WIP Na het vertrek van de directeur van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft het bestuur van de Stichting WIP mij eind 2014 gevraagd tijdelijk de directiefunctie waar te nemen. In contact met vele partijen in het werkveld van de...

Opzet management development programma medische staf

Opzet management development programma medische staf De interim-bestuurder van een ziekenhuis vraagt advies over de aanpak om de -vrijgevestigde- medische staf een bestuurlijke/managerial rol te geven in een ziekenhuis dat deze cultuur nog niet kent. Een collega...

Strategisch beleidsplan Stichting Werkgroep Infectiepreventie

Strategisch beleidsplan Stichting Werkgroep Infectiepreventie De Stichting Werkgroep InfectiePreventie was lang een pioniersorganisatie. Om de positie als onafhankelijk en gewaardeerd richtlijnontwikkelaar in het professionele netwerk voor de toekomst te behouden is...

Beleidsontwikkeling Nederlandse Rode Kruis

Beleidsontwikkeling Nederlandse Rode Kruis Het Nederlandse Rode Kruis (NRK) is de afgelopen jaren getransformeerd tot een vereniging met afdelingen en districten. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe strategie NRK 2020. Een clusterorganisatie is opgezet waarin nog...

Transmurale samenwerking en marktwerking in Twente

Transmurale samenwerking en marktwerking in Twente Streekziekenhuis Midden-Twente en Carint Reggeland groep voor verpleging & verzorging zijn eind jaren '90 een gezamenlijk bedrijf De Zorgschakel gestart. Daarin zijn opgenomen: zorginnovatie door gespecialiseerde...

Begeleiden fusie GGD’en in Gelderland

Begeleiden fusie GGD’en in Gelderland i.s.m. Jos Röselaers De GGD’en van Midden-Gelderland en de Achterhoek laten zich door Röselaers Management Consultants adviseren over de vormgeving van de voorgenomen fusie. Wij bereiden het traject voor en organiseren onder...

Strategisch plan transmurale zorg regio Gelderse Vallei

Strategisch plan transmurale zorg regio Gelderse Vallei De zorgaanbieders in de regio Gelderse Vallei hebben zich verenigd in een stuurgroep transmurale zorg. De stuurgroep ervaart dat het aanvankelijk elan voor transmurale zorg minder is geworden. Er moeten nieuwe...

As time goes by... 2023, het jaar dat ik pensioengerechtigd word. Ik heb mooie herinneringen aan mijn jaren bij de UvA, het AMC, ziekenhuizen in Amersfoort en Gouda en, als Leguijt Advies, aan adviesopdrachten in algemene ziekenhuizen en UMC’s. Herinneringen vooral...