Leguijt Advies

Beleid & Organistatie

drs. F. (Frank) Leguijt MMC
f.leguijt@kpnmail.nl
tel. 06 21 524 536
Enkweg 70, 8071 BK Nunspeet

Advies cardiologen Martiniziekenhuis over opzet ‘Cardiologie in de 1e lijn’ + positiebepaling t.o.v. MSB

Ziekenhuizen, MSB’s, de huisartsenorganisatie en zorgverzekeraars maken een gezamenlijk plan voor een effectieve regionale aanpak van cardiale problematiek, die erop is gericht dat meer patiënten goed kunnen worden behandeld in de 1e lijn. Simultaan bezing het UMC zich op welke cardiologische patiëntenzorg het wil blijven bieden – dit leidt tot het afstoten van een groot deel basiszorg en voor de academische functie niet noodzakelijke behandeling van hartritmestoornissen.

De cardiologen van het Martiniziekenhuis zien mogelijkheden hun Ritme Expertise Centrum (REC) verder te profileren en willen het initiatief nemen voor een 1e lijns ondersteuningsstructuur, mogelijk in de vorm van een zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Huisartsen kunnen hiervan gebruik maken voor onderzoek, consultatie en advies en zelf hartpatiënten zo beter in hun praktijk blijven begeleiden. Wij adviseren de cardiologen bij de uitwerking van hun plannen.

 

Positiebepaling cardiologen t.o.v. MSB

Voor de plannen voor het REC en een ZBC kunnen worden uitgewerkt, moeten voor cardiologie de ongunstige effecten van het honorarium verdeelmodel worden aangepast – dit betreft vooral de toedeling van kosten. Wij adviseren de  maatschap cardiologen, onder andere door een analyse van de historisch scheef gegroeide kostentoedeling. Het MSB erkent de problematiek van de cardiologen en komt met voorstellen om deze te ondervangen.

 

Datum: project loopt nog