Leguijt Advies

Beleid & Organistatie

drs. F. (Frank) Leguijt MMC
f.leguijt@kpnmail.nl
tel. 06 21 524 536
Enkweg 70, 8071 BK Nunspeet

Begeleiding fusie maatschappen Neurologie

Beide maatschappen binnen één ziekenhuisgroep willen intensief samenwerken en fuseren, maar vanwege eerdere mislukte pogingen willen zij zich hierbij laten bijstaan. In interviews met alle leden van de vakgroepen hebben we de motieven voor fusie geïnventariseerd evenals de belemmeringen voor het slagen hiervan. Mede op grond van observaties in de praktijken is de conclusie dat de doelstellingen van de fusie kunnen worden gehaald, mits eerst overeenstemming wordt bereikt over het concentreren van de klinische zorg in één locatie, de financiën en enkele belangrijke punten in de organisatie en besluitvorming van de nieuwe maatschap. Terwijl de coördinatoren van de groepen zich vooral op het laatste onderwerp richten, bereiden de (jongere) leden van de vakgroepen de belangrijkste inhoudelijke onderdelen van een gezamenlijk beleidsplan voor. We begeleiden de vakgroepen onder andere bij proces en inhoud van het beleidsplan, met inhoudelijke voorzetten -bijvoorbeeld een model voor een sterkte/zwakte analyse- en ontwerpen van de nieuwe organisatie. De fusie heeft inmiddels z’n beslag gekregen.

 

datum: april 2009