Leguijt Advies

Beleid & Organistatie

drs. F. (Frank) Leguijt MMC
f.leguijt@kpnmail.nl
tel. 06 21 524 536
Enkweg 70, 8071 BK Nunspeet

 Begeleiding ontwikkeling Neurochirurgisch Centrum Amsterdam

In opdracht van VUmc en AMC is het hoofd van de afdelingen ondersteund bij het uitwerken van plannen voor de verdere ontwikkeling van het Neurochirurgisch Centrum Amsterdam (NCA). Doel is de belangrijkste deelspecialisaties op hoger niveau te kunnen aanbieden door specialisatie, taakverdeling en kwaliteitsverbetering. Dit moet resulteren in grotere efficiency in de patiëntenzorg en voordelen van schaal en scope ook in wetenschappelijk onderzoek en opleiding.

Kern van het plan is een ingrijpende taakverdeling waardoor de neurochirurgie in de volle breedte wordt bestreken, doordat  AMC en VUmc zich vrijwel volledig richten op onderdelen van de topklinische/topreferente zorg, terwijl in de regionale centra vooral de (degeneratieve) spinale chirurgie wordt uitgevoerd. Het plan voor concentratie en lateralisatie is met medische afdelingshoofden in beide UMC’s besproken. Bezwaren en alternatieven zijn gewogen op de vraag: wat is kwalitatief het beste voor de patiënten van het NCA? Zwaartepunten in het patiëntenzorgprofiel en de research van de UMC’s worden door de concentratie verder versterkt. De plannen geven een impuls aan verbreding en verdieping van de opleiding van AIOS tot neurochirurg of neuroloog. De acute traumazorg blijft in beide UMC’s gewaarborgd. Bredere samenwerking in de traumazorg biedt mogelijkheden deze efficiënter te organiseren.

Kosten en opbrengsten van de herschikking van activiteiten zijn zorgvuldig onderzocht. Thema’s als de bestuurlijke inbedding van het NCA, efficiënte aansturing en zakelijke aspecten worden geregeld in een samenwerkingsovereenkomst.

De mededingingsrechtelijke kanten worden nog nader bestudeerd.

 

datum: maart 2010