Leguijt Advies

Beleid & Organistatie

drs. F. (Frank) Leguijt MMC
f.leguijt@kpnmail.nl
tel. 06 21 524 536
Enkweg 70, 8071 BK Nunspeet

Beleidsontwikkeling Nederlandse Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis (NRK) is de afgelopen jaren getransformeerd tot een vereniging met afdelingen en districten. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe strategie NRK 2020. Een clusterorganisatie is opgezet waarin nog niet alle functies zijn ingevuld. Om op enkele thema’s beleid te ontwikkelen heeft het cluster strategie, beleid en verenigingszaken behoefte aan een kwartiermaker.
In deze rol zijn verkenningen uitgevoerd en beleidsvoorstellen gedaan op de volgende onderwerpen:
• Het versterken van (zelf)redzaamheid van de meest kwetsbaren als centrale doelstelling van het NRK vraagt om een methodiek; wij hebben een aanzet gedaan voor het ontwikkelen van een kwetsbaarheidsmonitor
• Het NRK is een bij uitstek op handelen gerichte kennisorganisatie; een voorzet is gedaan voor een programma om de kennisinfrastructuur te versterken.

 

datum: augustus 2011