Leguijt Advies

Beleid & Organistatie

drs. F. (Frank) Leguijt MMC
f.leguijt@kpnmail.nl
tel. 06 21 524 536
Enkweg 70, 8071 BK Nunspeet

Het Laboratorium Medische Microbiologie en Infectiepreventie (LMI) van het Amphia Ziekenhuis heeft de behoefte beleid voor de langere termijn te formuleren, dit nadat een regionale laboratoriumfusie en -concentratie is afgeblazen en tal van zaken die in verband daarmee waren aangehouden weer opgepakt moeten worden.

In twee dagen intensief overleggen zijn sterke en zwakke punten, alsook uitdagingen voor de komende jaren geïnventariseerd. De ambities zijn geformuleerd voor opleidingresearchinfectiepreventie, de kwaliteit, service en continuïteit van de laboratoriumondersteuning en de doelmatigheid van alle processen en de eisen die dit stelt aan de regionale samenwerking. De organisatie van het LMI wordt op essentiële punten verbeterd. Om de externe samenwerking in westelijk Noord-Brabant efficiënter en professioneler te maken worden voorstellen gedaan om de zelfstandigheid van de samenwerkende laboratoria te versterken.

Wij hebben de leiding van het LMI ondersteund bij het uitkristalliseren van de ideeën, resulterend in het Beleidsplan LMI Amphia Ziekenhuis 2013-2020. In 2015 is het plan in een beleidsdag met het kader van het laboratorium geëvalueerd en aangescherpt.

 

datum: oktober 2015