Leguijt Advies

Beleid & Organistatie

drs. F. (Frank) Leguijt MMC
f.leguijt@kpnmail.nl
tel. 06 21 524 536
Enkweg 70, 8071 BK Nunspeet

Bindend advies in geschil Medisch Specialistisch Bedrijf / vakgroep Reumatologie

Een Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) en de vakgroep Reumatologie hebben een geschil over de omvang van het honorarium. De reumatologen vinden dat de toegepaste benchmark onevenredig in hun nadeel uitwerkt – het MSB is van oordeel dat er geen bijzondere redenen zijn die een afwijking van het verdeelmodel rechtvaardigen.

Wij worden gevraagd de zaak te onderzoeken en een voor partijen bindend advies uit te brengen.

Na analyse van de documentatie en gesprekken met beide partijen richten we het onderzoek op de gehanteerde methodiek en de specifiek gebruikte benchmark. De conclusie is dat de methodiek een structurele bias bevat: het effect van groei/krimp van specialismen wordt in het model sterk afgezwakt. Los van de houdbaarheid van de methodiek op langere termijn, betekent dit in deze casus dat er reden is het honorarium Reumatologie -cijfermatig onderbouwd- te verhogen.

Beide partijen kunnen met het advies leven.

 

Datum: oktober 2014