Leguijt Advies

Beleid & Organistatie

drs. F. (Frank) Leguijt MMC
f.leguijt@kpnmail.nl
tel. 06 21 524 536
Enkweg 70, 8071 BK Nunspeet

Evaluatie organisatiemodel Emma Kinderziekenhuis AMC

In opdracht van de RvB van het AMC evalueerden wij de organisatie van de kinderchirurgische specialismen in het Emma Kinderziekenhuis. Vanuit de ambitie een volwaardig academisch kinderziekenhuis verder gestalte te geven, is gekeken naar versterken van de samenhang tussen de kinderchirurgische specialismen en bevorderen van  kwaliteit en efficiency in chirurgische en ondersteunende processen. Het aantal kinderen dat (mede) bij een snijdend specialisme in behandeling is (42%) overtreft het aantal dat alleen door kinderartsen wordt gezien. Dit is goed voor 23% van alle OK zittingen in het AMC. In het beeld van het EKZ echter is de chirurgische behandeling van kinderen minder zichtbaar, mede door de differentiatie en fragmentatie van de kinderchirurgische disciplines in het kinderziekenhuis. Er is een balans nodig tussen pediatrische en niet-pediatrische disciplines, in de besturing van het kinderziekenhuis, op de werkvloer en in de presentatie en profilering. Om meer te stimuleren tot samenwerken zijn de volgende organisatorische aanbevelingen gedaan:

  • de stafleden van chirurgische vakgroepen met aandachtsgebieden in de kinderzorg vormen samen het kinderchirurgisch team;
  • het hoofd Kinderchirurgie is in beginsel voorzitter van het team en wordt bijgestaan door plaatsvervangers die representatief zijn voor de diversiteit van de disciplines;
  • voor de balans tussen pediatrische en niet-pediatrische disciplines in de kinderzorg is de voorzitter van het kinderchirurgisch team bestuurslid van de divisie EKZ;
  • taken kinderchirurgisch team: (1) verbeteren kwaliteit patiëntenzorg, stimuleren van samenwerking en taakverdeling; (2) patiëntenlogistiek en bedrijfsvoering, afstemmen capaciteit EKZ en planning OK door clustering van kinder OK’s;
  • kinderchirurgie maakt deel uit van de divisie chirurgische specialismen.

Waar expertise zeer schaars is moet samenwerking worden verbreed naar andere Umc’s. Dit is voor vrijwel alle specialismen een issue, waarbij zich nog keuzemogelijkheden voordoen. NFU initiatieven zullen hierin sturend zijn en leiden tot verdere echelonnering.

 

datum: september 2009