Leguijt Advies

Beleid & Organistatie

drs. F. (Frank) Leguijt MMC
f.leguijt@kpnmail.nl
tel. 06 21 524 536
Enkweg 70, 8071 BK Nunspeet

Geïntegreerd beleidsplan Intensive Care

De ZGT vraagt de IC afdelingen van Twenteborg en Streekziekenhuis Midden Twente te begeleiden om een geïntegreerd plan op te stellen voor de IC zorg. Aanleiding zijn mede de landelijke richtlijnen voor de organisatie en werkwijze van IC afdelingen (2006) met criteria voor kwaliteit en niveaus van IC zorg. De vraag is naar welk niveau IC zorg de ZGT moet streven en hoe deze optimaal te organiseren, gegeven de functies en patiëntenstromen in beide locaties.

Wat betreft medische organisatie, aanbod van patiënten en spreiding over specialismen verschillen de IC’s aanzienlijk. Beide afdelingen ambiëren een IC van niveau 2 te zijn, maar voldoen op diverse punten (nog) niet aan de kwaliteitscriteria. In het plan wordt een concreet voorstel uitgewerkt dat uitgaat van één IC afdeling bestaande uit units in beide ziekenhuizen waarin de intensivisten nauw samenwerken om tot en met niveau 2 IC zorg te bieden.

De staf van één IC kan zich niet vinden in dit plan en stelt een alternatief voor van een eenvoudige IC (niveau 1) en een IC die gespecialiseerde zorg van niveau 2 kan bieden. Wij hebben het bestuur aan de hand van een rapportage en tijdens het proces opgedane inzichten geadviseerd over het te volgen beleid.

 

datum: juli 2007