Leguijt Advies

Beleid & Organistatie

drs. F. (Frank) Leguijt MMC
f.leguijt@kpnmail.nl
tel. 06 21 524 536
Enkweg 70, 8071 BK Nunspeet

Governance – in lijn met ontwikkelingen in de (curatieve) zorg?

Een beschouwing naar aanleiding van enkele dan recente publicaties over governance in de (curatieve) zorg. Zo wordt ingegaan op de Governancecode 2010, de vraag hoe krachtig zelfregulering kan en moet zijn, de verantwoordelijkheid voor ‘kwaliteit’ en daartoe de onderschikking van professionals, zoals de RVZ bepleit en hoe de code zich eigenlijk verhoudt tot eigenstandige professionaliteit in een waardenstelsel dat door hybriditeiten wordt gekarakteriseerd en tenslotte enkele opmerkingen over ‘eigendom’ van zorginstellingen.

datum: juni 2010

 

Bestand: Governance Рin lijn met ontwikkelingen in de (curatieve) zorg (vraagteken)