Leguijt Advies

Beleid & Organistatie

drs. F. (Frank) Leguijt MMC
f.leguijt@kpnmail.nl
tel. 06 21 524 536
Enkweg 70, 8071 BK Nunspeet

Integratie afdelingen hartchirurgie Amsterdam(AMC, VUmc, OLVG)

De besturen van AMC, OLVG en later VUmc vragen de hoofden van de medische afdelingen Cardiothoracale Chirurgie gezamenlijk voorstellen te doen voor de integratie van de afdelingen, c.q. het vormen van één hartchirurgisch centrum in Amsterdam. We begeleiden de afdelingshoofden hierbij.

Op grond van professionele ontwikkelingen, marktpositie, schaalgrootte en graad van specialisatie en hieruit voortvloeiende  -verliesgevende- bedrijfsvoering, alsook specifieke omstandigheden worden enkele scenario’s geschetst. Aan de hand van expliciete afwegingscriteria wordt, na consultatie van de drie groepen hartchirurgen, een duidelijke voorkeur uitgesproken: (a) samengaan in één geïntegreerde vakgroep die poliklinische en andere activiteiten verzorgt in de drie ziekenhuizen, (b) concentreren van de klinische opvang en operaties in één ziekenhuis of in een algemeen én een academisch centrum. Naast impulsen voor kwaliteit en continuïteit, houdt concentratie kostenbesparing in.

De rapportage is besproken in een overleg van de drie besturen. De uitkomst is dat AMC en OLVG samen één afdeling hartchirurgie willen vormen en dat VUmc als zelfstandig centrum doorgaat.

 

datum: oktober 2007

 

Nawoord: door diverse oorzaken wordt de beoogde uitkomst niet gerealiseerd. In het kader van de vorming van Amsterdam UMC (2017) zullen de afdelingen hartchirurgie van VUmc en AMC integreren.