Leguijt Advies

Beleid & Organistatie

drs. F. (Frank) Leguijt MMC
f.leguijt@kpnmail.nl
tel. 06 21 524 536
Enkweg 70, 8071 BK Nunspeet

Interim management Stichting WIP

Na het vertrek van de directeur van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft het bestuur van de Stichting WIP mij eind 2014 gevraagd tijdelijk de directiefunctie waar te nemen. In contact met vele partijen in het werkveld van de infectiepreventie, zoals medisch specialisten, (de koepels van) ziekenhuizen en revalideatiesector, verpleeghuis- en thuiszorg, VWS en RIVM/CIb is intensief gezocht naar een productieve formule voor actuele, onderbouwde en door het werkveld gedragen nationale richtlijnen infectiepreventie. Waardoor het pakket aan richtlijnen effectief zou kunnen worden geactualiseerd én gestroomlijnd.

Eind 2016 heeft het bestuur van de WIP in goed overleg met de ‘moederverenigingen’ (NVMM, VHIG, VIZ) moeten concluderen dat het onder de omstandigheden niet zinvol was langer door te gaan met het ontwikkelen en reviseren van WIP-richtlijnen. In 2017 zijn de activiteiten van de WIP afgebouwd en zijn zaken overgedragen aan genoemde verenigingen en het CIb. Meerdere partijen zijn sindsdien met elkaar in overleg om te komen tot een ‘Samenwerkingsverband richtlijnen infectiepreventie’ voor medisch specialistische zorg, langdurige zorg en publieke gezondheid.

De belangrijkste ontwikkelingen die hebben geleid tot het besluit van het bestuur van de WIP zijn hierbij geschetst in een brief aan de Minister van VWS van 11 januari 2017. 

 

datum: februari 2018

 

Bestand:

05-2017 Brief aan Minister Schippers VWS d.d. 11 januari 2017 inz. beeindigen activiteiten WIP (1)