Leguijt Advies

Beleid & Organistatie

drs. F. (Frank) Leguijt MMC
f.leguijt@kpnmail.nl
tel. 06 21 524 536
Enkweg 70, 8071 BK Nunspeet

Kortere opleiding medisch specialisten door slimmere bedrijfsvoering – medical scribes

Deel uitmakend van de door de FMS geleide projectorganisatie Realisatie Individualisering Opleiding (RIO) heb ik een aantal ‘best practices’ of experimenten voor slimmere bedrijfsvoering beschreven en enkele onderling verbonden pilotprojecten begeleid. Informatie over RIO is te vinden op www.medischevervolgopleidingen.nl.

 

De meeste energie is gestoken in pilotprojecten in vier ziekenhuizen waarmee is onderzocht of de introductie van medical scribes eraan bijdraagt dat de opleiding kan worden verkort doordat evenveel patiëntencontacten, met dezelfde kwaliteit sneller kunnen worden gerealiseerd. De resultaten van de pilotprojecten zijn samen met Ton Dofferhoff, internist CWZ, gepresenteerd op het MMV-congres op 9 december 2016.

Een korte samenvatting -in tekst én beeld- gaat hierbij.

 

datum: december 2016

 

Bestand:

Publieksversie Scribes-pilots ihkv Project Individualisering Opleiding