Leguijt Advies

Beleid & Organistatie

drs. F. (Frank) Leguijt MMC
f.leguijt@kpnmail.nl
tel. 06 21 524 536
Enkweg 70, 8071 BK Nunspeet

Locatieprofielen Alliantie VUmc & Slotervaartziekenhuis

Na initiatieven van zorgverzekeraars om de ziekenhuiscapaciteit in Amsterdam-West te reduceren, zijn VU Medisch Centrum en het Slotervaartziekenhuis overeengekomen een alliantie te vormen. In de alliantie zal de patiëntenzorg zodanig worden herschikt, dat zowel de planbare basiszorg als de gespecialiseerde academische zorg beter kunnen worden uitgeoefend. Hiertoe worden eerst de hoofdlijnen van de profielen per locatie bepaald. Vervolgens worden deze in nauw overleg met vertegenwoordigers van alle betrokken specialismen uitgewerkt in een bedrijfsplan.

Doel is om de mogelijkheden van de locaties optimaal te benutten voor patiëntenzorg, opleiding, onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening én het zoveel mogelijk behouden van het aandeel van de alliantie in de zorgmarkt. Door het ‘ontdubbelen’ van dure functies en voorzieningen zal op kosten worden bespaard.

In verband met mogelijke effecten op de mededinging in de regio is met juristen van Houthoff een melding bij de NMa (nu ACM) voorbereid. De opdracht is in maart 2006 beëindigd na het besluit van (de medische staf van) het Slotervaartziekenhuis de voorkeur te geven aan voortbestaan in private vorm. And the rest is history….

 

datum: maart 2006