Leguijt Advies

Beleid & Organistatie

drs. F. (Frank) Leguijt MMC
f.leguijt@kpnmail.nl
tel. 06 21 524 536
Enkweg 70, 8071 BK Nunspeet

Marktanalyse Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) – koersbepaling (i.s.m. Hein Griffioen, Griffioen Organisatieadvies)

De Ziekenhuisgroep Twente bestaat uit Streekziekenhuis Midden-Twente in Hengelo en Twenteborg ziekenhuis in Almelo. Na de fusie eind jaren ’90 zijn nog slechts op kleine schaal functies geïntegreerd. Gecoördineerd door een projectgroep zijn gesprekken gevoerd met alle specialismen over de vraag hoe de ZGT nog beter de bevolking in de verzorgingsgebieden van beide ziekenhuizen kan bedienen. Onderdeel van de aanpak is het maken van een marktanalyse. Deze moet bijdragen aan de planvorming van de afzonderlijke specialismen en onderbouwing leveren voor het maken van strategische keuzes van de ZGT m.b.t. structuur, inrichting, kerntaken en dienstenassortiment en positionering in externe netwerken. De opdracht is december 2005 gestart en na een half jaar afgerond met besluiten van Raad van Bestuur en het bestuur van de medische staf over het verder te volgen beleid. De resultaten zijn gepresenteerd aan de RvT.

PS In vervolg hierop hebben wij enkele vakgroepen begeleid in hun samenwerking en fusie. Met meer of minder direct succes – in een enkel geval gold dat ‘de tijd er nog niet rijp voor was…’

 

datum: september 2006