Leguijt Advies

Beleid & Organistatie

drs. F. (Frank) Leguijt MMC
f.leguijt@kpnmail.nl
tel. 06 21 524 536
Enkweg 70, 8071 BK Nunspeet

Medisch bedrijfsplan Havenziekenhuis / Erasmus MC

Beide ziekenhuizen stellen vernieuwing van zorg en voordelen voor patiënten voorop in hun intentie tot samenwerking. Er zijn diverse initiatieven ontwikkeld om nieuwe vormen van zorg aan te bieden. Het Havenziekenhuis moet zich van een klein algemeen ziekenhuis omvormen tot een voorziening waar in een kleinschalige omgeving planbare basiszorg wordt geboden die vlot en deskundig wordt geleverd, waar nodig multidisciplinair en nauw verbonden met zowel 1e als 3e lijn.  De plannen voor nieuwe activiteiten in een negental vakgebieden zijn in goed overleg met de vakgroepen in beide huizen inhoudelijk en naar maat en getal uitgewerkt. Implementatie van het medisch bedrijfsplan zorgt voor een aanzienlijke toename van activiteiten in het Havenziekenhuis en biedt daarmee de basis voor economisch gezond voortbestaan van het Havenziekenhuis als zelfstandige entiteit (bv) en dochter van Erasmus MC.

 

datum: februari 2005