Leguijt Advies

Beleid & Organistatie

drs. F. (Frank) Leguijt MMC
f.leguijt@kpnmail.nl
tel. 06 21 524 536
Enkweg 70, 8071 BK Nunspeet

Medische Staven en ziekenhuisbestuur, nieuwe vormgeving van de relatie

De financiële, maar daarmee ook andere verhoudingen tussen ziekenhuisbesturen en medische staven zijn begin van dit decennium in beweging gekomen onder invloed van opeenvolgende zorgakkoorden. Door koepels  van de ‘veldpartijen’, adviesorganen van de overheid en andere organisaties zijn modellen ontworpen die sturend zijn geweest voor de keuzes die in de ziekenhuizen zijn gemaakt om de verhoudingen tussen ziekenhuisbestuur en de veelal in medisch specialistische bedrijven (MSB) georganiseerde medische staf vorm te geven in de gewijzigde omstandigheden.

 

In vervolg op een opdracht om voor de medische staf van een regionaal ziekenhuis een flexibel  verdeelmodel voor de honoraria op te stellen, heeft Raadgevers in de Zorg*) voor verschillende staven presentaties gehouden en geadviseerd over de te maken keuzes en de mogelijke wegen hiernaartoe. Wij hebben hierbij speciaal aandacht gegeven aan modellen waarbij de medische staf als MSB daadwerkelijk, dus ook zakelijk, participeert in het ziekenhuis. Participatie van medisch specialisten in het eigendom van het ziekenhuis is zeker interessant voor ziekenhuizen en medische staven die hechten aan hun zelfstandigheid en daartoe hun kapitaal op peil zullen moeten brengen en houden. In de landelijke discussie krijgt deze optie naar ons idee nog te weinig aandacht.

De integrale tarieven en de toekomst van de vrije vestiging zijn hierbij voor de hand liggende motieven. Op de achtergrond spelen onzekerheden over hoe het gezondheidszorgstelsel zich zal ontwikkelen en wat daarin de positie zal zijn van ziekenhuizen, bij het opkomen van coöperaties of allianties.

Hierbij enkele van de artikelen die in dit verband zijn geschreven.

 

Het belang van een doordacht honorariumverdeelmodel’ beschrijft de ervaringen bij het ontwikkelen en invoeren van het beloningsmodel in opdracht van het stafcollectief van het Slingeland- ziekenhuis in Doetinchem.

 

In ‘Verdienmodel ziekenhuis en beloningsmodel medisch specialisten‘ worden in vervolg hierop ideeën ontwikkeld over hoe na de integratie van ziekenhuisbudget en honorarium in 2015 een beloningsmodel ingericht kan worden waarbij belangen van medisch specialisten en ziekenhuis daadwerkelijk gelijk gericht zijn.

 

De RVE voorbij – versterken participatie medisch specialisten’ analyseert kritisch een veel gebruikt organisatiemodel en concludeert dat het RVE-model doorontwikkeld moet worden om de medisch specialisten effectiever te doen participeren in het bestuur van het ziekenhuis.

 

‘Aandeelhouder worden van het eigen ziekenhuis?’ Al lijkt de FMS bij monde van haar voorzitter nu afstand te nemen hiervan, financiële participatie door de medische staf in het ziekenhuis houdt potentiële voordelen is. Het artikel verkent ook de vraagstukken die verdere uitwerking verdienen.

 

*) Raadgevers in de zorg is een samenwerking van Douwe de Vries (Raadgevers Kuijkhoven), Jos Röselaers en Frank Leguijt

 

datum: 10 oktober 2018

 

Bestand: 

Het belang van een doordacht honorarium verdeelmodel

aandeelhouder van het eigen ziekenhuis (2016_07_06 12_39_44 UTC)

Dokter manager bestuurder eigenaar

Verdienmodel ziekenhuis en beloningsmodel medisch specialisten

DE RVE voorbij versterken participatie medisch specialisten