Leguijt Advies

Beleid & Organistatie

drs. F. (Frank) Leguijt MMC
f.leguijt@kpnmail.nl
tel. 06 21 524 536
Enkweg 70, 8071 BK Nunspeet

Publicatiebeleid van standaarden Nederlands Huisartsen Genootschap

Standaarden van het NHG zijn een gewaardeerd kwaliteitsinstrument in de huisartsengeneeskunde. Mede door de groei van het aantal standaarden zijn vragen gerezen over de actualiteit en het onderhouden van standaarden en de wijze van publicatie. Wij hebben aanbevelingen gedaan om in de verschillende publicatievormen: tijdschrift Huisarts & Wetenschap, periodieke bundeling in boekvorm, internet, Cd-rom, de samenhang te bevorderen en de relatie met afgeleide producten (deskundigheidsbevordering, patiƫntenbrieven) sterker te structureren. Vervolgens is met het NHG hoofd Richtlijnontwikkeling & Wetenschapsbeleid een voorstel uitgewerkt voor ingrijpende keuzes t.a.v. het pakket NHG standaarden, dit in het licht van kwaliteitseisen, profilering huisartsenzorg, afstemming op activiteiten van samenwerkingspartners en beperkte capaciteit/formatie.

 

datum:Ā augustus 2003