Leguijt Advies

Beleid & Organistatie

drs. F. (Frank) Leguijt MMC
f.leguijt@kpnmail.nl
tel. 06 21 524 536
Enkweg 70, 8071 BK Nunspeet

Samenwerking Chirurgen AMC en teaching hospital OLVG

De vakgroepen Heelkunde van het AMC en van het OLVG willen de jarenlange informele samenwerking, o.a. in de gastro-intestinale chirurgie, een meer structureel karakter geven. De bedoeling is zelfstandig verantwoordelijk te blijven voor de eigen praktijkvoering, maar voordeel te behalen door samen te werken op onderdelen. De samenwerking strekt zich uit over patiëntenzorg, onderzoek, opleiding en onderwijs en zal op deelgebieden mogelijk verschillend van karakter zijn.

We hebben aandacht gegeven aan de doelen, voordelen en ambities van samenwerking, mogelijke belemmeringen en risico’s die zich voordoen en randvoorwaarden waaraan de samenwerking moet voldoen. Dit is uitgemond in een voorstel voor een plan van aanpak, voorzien van een tijdschema en een inventarisatie van nader uit te werken zaken en aandachtspunten. Inmiddels wordt vanuit OLVG geparticipeerd in het expertisecentrum GIOCA van het Amsterdam UMC.

 

datum: november 2008