• drs. F. (Frank) Leguijt MMC
  • f.leguijt@kpnmail.nl
  • tel. 06 21 524 536
  • Wipstrikkerallee 55, 8023 DT Zwolle

“… Uit het pleidooi om de private en de professionele optiek met elkaar te verbinden en samen op de publieke verwachtingen in te spelen, vloeit een eenvoudige conclusie voort voor de ziekenhuizen die nu financieel zwak staan en voor wie dit risico dreigt: MSB en ziekenhuis moeten nu samen scherpere keuzes maken en in uitvoering nemen voor een helder en toekomstbestendig profiel van het ziekenhuis.”

Voor het hele artikel zie onder ‘artikelen’