Leguijt Advies

Beleid & Organistatie

drs. F. (Frank) Leguijt MMC
f.leguijt@kpnmail.nl
tel. 06 21 524 536
Enkweg 70, 8071 BK Nunspeet

Strategisch beleidsplan Stichting Werkgroep Infectiepreventie

De Stichting Werkgroep InfectiePreventie was lang een pioniersorganisatie. Om de positie als onafhankelijk en gewaardeerd richtlijnontwikkelaar in het professionele netwerk voor de toekomst te behouden is het nodig over een breed veld zaken te moderniseren. Hierbij komen zoal aan de orde:

. herformuleren van visie, missie, doelstellingen én focus

. opnieuw inrichten van de ‘governance’: bestuur, directeur/bureau, adviesraad, expertgroepen

. aanhalen van de relaties met de meest betrokken beroepsgroepen

. stroomlijnen van het kernproces van richtlijnontwikkeling en

. herinrichten van het bureau WIP voor betere ondersteuning en uitvoering van de kernprocessen.

Wij adviseren Bestuur en directeur bij het uitwerken van een strategisch beleidsplan en het aangaan van samenwerking om de doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren.

 

datum: december 2011