Leguijt Advies

Beleid & Organistatie

drs. F. (Frank) Leguijt MMC
f.leguijt@kpnmail.nl
tel. 06 21 524 536
Enkweg 70, 8071 BK Nunspeet

Strategisch plan transmurale zorg regio Gelderse Vallei

De zorgaanbieders in de regio Gelderse Vallei hebben zich verenigd in een stuurgroep transmurale zorg. De stuurgroep ervaart dat het aanvankelijk elan voor transmurale zorg minder is geworden. Er moeten nieuwe uitgangspunten worden gesteld. Strategische herpositionering, fusie en competitie onder invloed van stelselwijzigingen, alsook beperkte (budgettaire) mogelijkheden vormen de context waarbinnen ketenzorg zich verder moet ontwikkelen.

In gesprekken met sleutelfiguren en analyse van documenten wordt het transmurale veld in kaart gebracht. Verder wordt gebruik gemaakt van het concept ketenregie en van ervaringen in andere regio’s met de organisatie van transmurale zorg. Dit resulteert in een notitie die richting geeft aan de ambities, verantwoordelijkheden, structurering en communicatie rond de transmurale zorg. De notitie wordt geagendeerd op een conferentie van zorgverleners en managers in de regio.

 

datum: september 2004