Leguijt Advies

Beleid & Organistatie

drs. F. (Frank) Leguijt MMC
f.leguijt@kpnmail.nl
tel. 06 21 524 536
Enkweg 70, 8071 BK Nunspeet

Toekomst oncologische zorg topklinisch ziekenhuis

Een groot topklinisch ziekenhuis heeft de behoefte zijn positie in de bovenregionale oncologische zorg scherper te bepalen. Door onderzoek naar de impact van de oncologische zorg op de capaciteiten, patiëntenstromen en omzet en honorarium van het ziekenhuis en door middel van marktanalyse hebben we de positie van het ziekenhuis globaal bepaald. Deze is vervolgens afgezet tegen de relevante landelijke en regionale ontwikkelingen m.b.t. kwaliteit, spreiding en concentratie e.d.. In gesprekken met de meeste oncologisch actieve specialismen zijn de centrale thema’s verder uitgediept:de positionering van het Oncologisch Centrum (OC) in de toekomst en de ‘doorbraken’ die daarvoor nodig zijn

  • de erkenning van het Oncologisch Centrum als zelfstandig centrum in de ziekenhuisstructuur, de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen van het bestuur van het OC.

In een advies aan het bestuur van het OC en de Raad van Bestuur hebben wij langs beide lijnen voorstellen uitgewerkt die de basis vormen van een presentatie van het speerpunt Oncologie op een ziekenhuisconferentie.

 

Een geanonimiseerde samenvatting van de rapportage treft u hierbij aan.

 

datum: september 2014

 

Bestand:

Openbare versie Rapportage toekomst oncologische zorg STZ ziekenhuis