Leguijt Advies

Beleid & Organistatie

drs. F. (Frank) Leguijt MMC
f.leguijt@kpnmail.nl
tel. 06 21 524 536
Enkweg 70, 8071 BK Nunspeet

Transmurale samenwerking en marktwerking in Twente

Streekziekenhuis Midden-Twente en Carint Reggeland groep voor verpleging & verzorging zijn eind jaren ’90 een gezamenlijk bedrijf De Zorgschakel gestart.

Daarin zijn opgenomen: zorginnovatie door gespecialiseerde verpleegkundigen, medisch technisch handelen thuis, transfer en een zotel.

Ondanks groei en zakelijk succes vraagt het bestuur van “De Zorgschakel” te adviseren over organisatie, resultaten, kansen en bedreigingen en de (markt)omgeving te analyseren. Uit interviews en andere informatie concluderen we dat het continueren van De Zorgschakel niet meer wenselijk is. Veranderende externe omstandigheden: uitingen van meer marktwerking, cultuurverschillen die niet productief kunnen worden aangewend en vooral verschillende oriëntaties van beide moederorganisaties met name gericht op de 1e lijnszorg, maken dat het verstandig is de overigens gewaardeerde activiteiten anders te organiseren.

We hebben dit uitgewerkt in concrete aanbevelingen. Een voorbeeld is het advies om voor medisch technisch handelen tussen ziekenhuizen, thuiszorg en huisartsen op regionale schaal samen te werken waardoor continuïteit, kwaliteit en zorgvernieuwing worden gewaarborgd.

 

datum: januari 2007