Leguijt Advies

Beleid & Organistatie

drs. F. (Frank) Leguijt MMC
f.leguijt@kpnmail.nl
tel. 06 21 524 536
Enkweg 70, 8071 BK Nunspeet

Verdien- en verdeelmodel stafmaatschap Slingelandziekenhuis i.s.m. Douwe de Vries, Raadgevers Kuijkhoven en Jos Röselaers

Het convenant dat de minister van VWS, NVZ en Orde hebben gesloten over de honoraria van vrijgevestigd medisch specialisten vormt het kader om in de ziekenhuizen te komen tot een verdeelmodel en afspraken tussen medische staf en RvB.
In een samenwerkingsverband met Douwe de Vries van Raadgevers Kuijkhoven en Jos Röselaers is voor de stafmaatschap in een groot streekziekenhuis dit proces begeleid en een honorariummodel ontwikkeld.
Kenmerkende elementen van onze aanpak zijn: sterke inzet op betrokkenheid van het stafbestuur en de maatschappen en een robuust model met weinig, maar voor specialisten goed herkenbare parameters en referentiepunten. Het model voldoet aan de randvoorwaarden die de FMS heeft uitgewerkt in het zgn. Witte Boek.

Originele elementen zijn o.a. hoe dienstenbelasting een rol speelt in het model, de positie van medisch ondersteunende specialismen als trendvolgers en een specifiek ontwikkelde productiviteitsmaat voor anesthesiologie/IC.

 

datum: december 2011