Leguijt Advies

Beleid & Organistatie

drs. F. (Frank) Leguijt MMC
f.leguijt@kpnmail.nl
tel. 06 21 524 536
Enkweg 70, 8071 BK Nunspeet

Vrouw Kind Centrum en rompstructuur Kindergeneeskunde VUmc

In VUmc wordt een Vrouw Kind Centrum (VKC) opgezet. Het hoofd Kindergeneeskunde van VUmc en AMC heeft de opdracht in dit kader een ‘rompstructuur kindergeneeskunde’ uit te werken als vitaal onderdeel van het VKC. In de advisering en begeleiding komen als thema’s onder andere aan de orde:
• Nadere bepaling van wat te verstaan onder ‘rompstructuur’
• Inventarisatie en consultatie van een groot aantal specialismen over relaties en samenwerking in de patiëntenzorg en de andere academische taken
• Kwetsbaarheden in de rompstructuur en scenario’s om deze te ondervangen
• Verkenning van onderwerpen als patiëntenstromen, regionale en landelijke positionering, samenwerking en onderscheidende profilering.

Lopende het project verandert de beleidsomgeving en kan meer worden ingespeeld op de intenties voor verregaande samenwerking en fusie van beide Amsterdamse UMC’s.

 

datum: juni 2011