• drs. F. (Frank) Leguijt MMC
  • f.leguijt@kpnmail.nl
  • tel. 06 21 524 536
  • Wipstrikkerallee 55, 8023 DT Zwolle

As time goes by…

2023, het jaar dat ik pensioengerechtigd word. Ik heb mooie herinneringen aan mijn jaren bij de UvA, het AMC, ziekenhuizen in Amersfoort en Gouda en, als Leguijt Advies, aan adviesopdrachten in algemene ziekenhuizen en UMC’s. Herinneringen vooral ook aan de samenwerking met vele collega’s, bestuurders en medisch specialisten die mij het vertrouwen hebben gegeven hen

Scherpere keuzes nodig toekomstbestendig ziekenhuis

“… Uit het pleidooi om de private en de professionele optiek met elkaar te verbinden en samen op de publieke verwachtingen in te spelen, vloeit een eenvoudige conclusie voort voor de ziekenhuizen die nu financieel zwak staan en voor wie dit risico dreigt: MSB en ziekenhuis moeten nu samen scherpere keuzes maken en in uitvoering